Városlista
2024. július 20, szombat - Illés

Kaposmenti Társulás

Új intézményünk

Kapos-menti "Segítő kéz" Alapszolgáltató Intézmény

2016. január 1-jén 12 település (Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Nak) megalapította a Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézményt.

Az Intézmény feladatai:
• Családokat segítő szolgáltatásokat nyújt a szociális, mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, vagy egyéb okok miatt krízishelyzetbe került személyek, családok számára, azok életvezetési képességeinek megőrzése, a válsághelyzethez vezető okok megelőzése és megszüntetése érdekében. Tanácsadást nyújt a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére.
• A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény a szociális biztonság és gyermeki jólét megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások formáit, szervezetét, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
• Az intézmény alapvető célja, hogy az ellátási területén élő lakosság szükségleteihez és igényeihez leginkább alkalmazkodó, hatékony és átlátható ellátási struktúrát alakítson ki.

Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény elérhetőségei:

Székhely: 7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.
Telephely: 7251 Kapospula, Szabadság utca 4.
Nyitva álló helyiség: 7228 Döbrököz, Iskola utca 4.

Telefonszám: 0674/677-608

Intézmény vezető:
Kovács Gabriella
Telefonszám: 0620/487-6192